1. Tingimused

1.1. E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe www.safalkids.ee (“E-pood”) omaniku Lava OÜ (“Veebipood”), registrikood 12058217, tegevuskoha aadress Sisaski 13a Tallinn 10913, vahel.
1.2. Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.
1.3 Veebipood võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel www.safalkids.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.

2. Hinnad

2.1 Hinnad E-poes on toodud eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (20%).
2.2 Hinnad ei sisalda toote saatmiskulusid. Saatmiskulud kuvatakse veebipoes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda.
2.3 Kui Klient tellib Toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab Veebipood Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.
2.4 Veebipood võib igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.safalkids.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
2.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.

3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused

3.1 Tellimuse esitamiseks vali veebipoest sobiv toode ja vajuta nupule ”Lisa ostukorvi”. Vajutades nupule “Soorita ost” saab ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel on näha ka saatmiskulud ja kokku summa (koos käibemaksuga).
3.2 Tellimust esitades on Klient kohustatud sisestama oma andmed – nimi, e-posti aadress, ettevõte (kui arve läheb firmale), saatmise aadress ja telefon. Lisaks saab soovi korral lisada märkmeid kohaletoimetamise kohta (nt pakiautomaadi puhul eelistatud asukoht). Klient on kohustatud kontrollima üle tasumise ja kohaletoimetamise info, kuna see, et Tooted jõuaksid Kliendini kiiresti ja probleemide vabalt sõltub Kliendi poolt esitatud informatsiooni korrektsusest.
3.3 Toote eest on võimalik tasuda Veebipoest väljumisel pangalingiga. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Klient tasub Toote eest 100%’liselt tellimust kinnitades. Pangalinki saab kasutada järgmistes pankades Eestis: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank ja Pocopay.
3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele.

4. Toote kohaletoimetamine

4.1 Veebipood toimetab Toote Kliendini kasutades pakiautomaatide teenuseid – Smartpost, Omniva või DPD. Veebipood teavitab Klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud.
4.2 Toote kohaletoimetamine postiga võtab aega tavapäraselt Euroopa riikides 7-9 päeva ja mujal maailmas 21 päeva. Pakiautomaadiga võtab saatmine aega 1-2 päeva. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis anda teada. Veebipood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.

5. Toote tagastamine

5.1. Peale toote kättesaamist on Kliendil aega 14 päeva, et tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist Veebipoodi e-posti aadressil tere@safalkids.ee.
5.2 Tagastatav Toode peab olema originaal pakendis ja samas seisukorras, mis Toode oli Kliendini jõudes. Klient peab tagama, et tagastatav toode on kasutamata ja heas seisukorras. Kasutamata tähendab seda, et Tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kui toode on tagastatud Veebipoele kasutamisjälgedega, nõuab Veebipood ostjalt hüvitist väärtuse vähenemise ulatuses.
5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab Veebipood Kliendile Toote maksumuse ja transpordikulu. Kauba tagasi saatmise kulud kannab Veebipood. Raha tagastatakse 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest. Müüja võib viivitada tagasimakse tegemisega kuni kaup on temani saabunud või kuni ostja esitab tõendi, et on kauba teele pannud, sõltuvalt kumb toimub varem.

5.4 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit. Taganemisavaldus tuleks saata e-posti aadressile tere@safalkids.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5.5 Kui Tootel esineb defekte, on Klient kohustatud kontakteeruma Veebipoega esimesel võimalusel, selleks et esitada vastav avaldus. Veebipood asendab toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Kui Toode on kahjustatud, siis tasub Toote ümbervahetamise kulud Veebipood. Pretensioonide esitamise õigus on tarbijast kliendil 2 aastat alates ostu sooritamisest.
5.6 Veebipood jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul Kliendi poolt tellitud Toodet kui ei ole võimalik toota või kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

5.7 Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e- kirja aadressile tere@safalkids.ee või helistada telefonil: (+372)5242181. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6. Autoriõigus

6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Veebipoele.
6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Veebipoele.

7. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

7.1 Klient annab Veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Veebipoe poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Toote tellimus ning arendada Veebipoe poolt Kliendile pakutavat teenust.
7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed (sh kogused).
7.3 Veebipood võib edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele.
7.4 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Veebipood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.
7.5 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.
7.6 Veebipood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või
täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki
meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad
ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.
8.2 Veebipoe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.
8.3 Lingid, mis viivad veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning
Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.

9. Kohaldatav õigus

9.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
9.2 Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile tere@safalkids.ee või helistada telefonil: (+372)5242181. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.