Kasutustingimused

1.1. E-poe kasutustingimusi
(“Tingimused”) kohaldatakse
kõikidele õigussuhetele, pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis
leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”)
ja e-poe www.safalfashion.com (“E-pood”) omaniku Lava OÜ (“Veebipood”),
registrikood 12058217, tegevuskoha aadress Sisaski 13a Tallinn 10913, vahel.

1.2. Lisaks Tingimustele
reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti
Vabariigi õigusaktid.

1.3 Veebipood võib igal ajal
Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel tuul.care ja need jõustuvad koheselt peale
avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab
Klient, et on Tingimustega nõustunud.


2. Hinnad

2.1 Hinnad E-poes on toodud
eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (20%).

2.2 Hinnad ei sisalda toote saatmiskulusid. Saatmiskulud
kuvatakse veebipoes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega
tutvuda.

2.3 Kui Klient tellib Toote
väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud
kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised
maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu
soovitab Veebipood Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote
tellimist.  

2.4 Veebipood võib igal ajal
muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel tuul.care ning need jõustuvad alates
avaldamise hetkest.  

2.5 Kui Kliendi tellimus on
esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile
hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.
 

3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused

3.1 Tellimuse esitamiseks
vali veebipoest sobiv toode ja vajuta nupule ”Lisa
ostukorvi”. Vajutades nupule “Soorita ost” saab
ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel  on näha ka saatmiskulud ja kokku summa (koos
käibemaksuga).  

3.2 Tellimust esitades on
Klient kohustatud sisestama oma andmed  - nimi, e-posti aadress, ettevõte (kui arve läheb firmale),
saatmise aadress ja telefon. Lisaks saab soovi korral lisada märkmeid
kohaletoimetamise kohta (nt pakiautomaadi puhul
eelistatud asukoht). Klient on
kohustatud kontrollima üle tasumise ja
kohaletoimetamise info, kuna see, et Tooted jõuaksid Kliendini kiiresti ja
probleemide vabalt sõltub Kliendi poolt esitatud informatsiooni korrektsusest.  

3.3 Toote eest on võimalik tasuda, kasutades
e-poe tellimiskeskkonnas genereeritud arvet. Tasumine toimub Veebipoe arveldusarvele arve alusel. Klient tasub Toote eest 100%’liselt tellimust kinnitades.  

3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele.  
 

4. Toote kohaletoimetamine

4.1 Veebipood toimetab Toote Kliendini kasutades pakiautomaatide teenuseid - Omniva või Smartpost.

Veebipood teavitab Klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud.

4.2 Toote kohaletoimetamine postiga võtab aega tavapäraselt
Euroopa riikides 7-9 päeva ja mujal maailmas 21
päeva. Pakiautomaadiga võtab saatmine aega 1-2
päeva. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis
anda teada. Veebipood
ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või
probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete
ebatäpsusest.  


5. Toote tagastamine

5.1. Peale toote
kättesaamist on Kliendil aega 14 päeva, et
tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel tootega rahul, siis on
Kliendil õigus 14 päeva jooksul toode tagasi saata, teavitades tagastamise
soovist Veebipoodi e-posti aadressil info@safalfashion.com
 
5.2 Tagastatav Toode peab olema originaal pakendis ja samas seisukorras, mis Toode oli Kliendini jõudes. Klient peab tagama, et tagastatav toode on kasutamata ja heas seisukorras. Kasutamata tähendab seda, et Tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid tooteid Veebipood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.  

5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab Veebipood Kliendile Toote maksumuse (saatmiskulud jäävad kliendi kanda).
Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis Klient on edastanud Veebipoele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab Veebipoeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.  

5.4 Kui Tootel esineb defekte, on Klient kohustatud kontakteeruma
Veebipoega esimesel võimalusel, selleks et esitada vastav avaldus. Veebipood
asendab toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Kui
Toode on kahjustatud, siis tasub Toote ümbervahetamise kulud Veebipood.
Pretensioonide esitamise õigus on tarbijast kliendil 2
aastat alates ostu sooritamisest.  

5.5 Veebipood jätab endale
õiguse lepingu lõpetamiseks juhul Kliendi poolt tellitud Toodet kui ei ole
võimalik toota või kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline
viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Klienti
sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid
mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote
tellimisest.
 

6. Autoriõigus

6.1 E-poe sisu, seal hulgas,
tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Veebipoele.  

6.2 Keelatud on sellise
punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine,
kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta
Veebipoele.  


7. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

7.1 Klient annab Veebipoele nõusoleku
enda isikuandmete töötlemiseks.

Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Veebipoe poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Toote tellimus ning arendada Veebipoe poolt Kliendile pakutavat teenust.  

7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed (sh kogused).  

7.3 Veebipood võib edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele.  

7.4 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

Veebipood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.  

7.5 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.  

7.6 Veebipood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil.


8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Pooled vabanevad
lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või
täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki
meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult
suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle
poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda
seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga
võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks
jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad
ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi
tagamine.  

8.2 Veebipoe igasugune
vastutus on piiratud Toote maksumusega.  

8.3 Lingid, mis viivad
veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning
Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate
linkide kasutamisega.


9. Kohaldatav õigus

9.1 Tingimustele
kohaldatakse Eesti õigust.  

9.2 Kõik vaidlused kliendi
ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei
jõuta on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.